Spojenec v hornom svete

Tlačiť

... najvyšší starorímsky boh. Vládca neba, hromu a blesku, ochranca štátu, rodiny, domu a pohostinstva.

JUPITER  

Optimus Maximus

ccc_jupiterJupiter je zákonodárca. V živote existujú zákony, ktoré sú úplne jasné, ako napríklad gravitačný zákon. Ale existujú zákony, ktoré riadia všetko, a niekteré z nich niesú tak jasne dokázatelné ako ten, ktorý hovorí, že ak spadnete, narazíte na zem. Veda nám odobrala mnoho z citu pro existenciu iných zákonov než tých vedecky dokázatelných, ale tieto zákony napriek tomu existujú.

Jupiter alebo Jovis (lat. Iuppiter) je najvyšší starorímsky boh. Vládca hromu a blesku, ochranca štátu, rodiny, domu a pohostinstva,  neskôr mu bola ešte pripísaná rola ochráncu  ríše a zákonov.
Je stotožnený so starogréckym Diom. Je synom Saturna, Neptúnov brat. Jeho manželka je najvyššia bohyňa Juno.

Jupiter je vo vzťahu dôležitý tiež preto, že reprezentuje vlastnosti, na ktoré sa zabúda. Patrí medzi nich ctnosť, záväzky, mravnosť a viera v nejaké vyššie dobro a úcta k nemu. Konec koncov, Jupiter je o raste - z hľadiska rozvoja lepšieho charakteru.

Jupiter je vyššie hladisko. Napríklad cesta, mohla vyžadovať utrpenie a odolnosť — teda skúsenosť, ktorá vás priviedla k takej miere porozumenia, akého by ste nedosiahli, keby ste túto cestu nepodstúpili.

Zdroj: Lyn Birkbeck (Astrologie vztahů)

http://forum.star-riders.cz/viewforum.php?f=4&sid=88930148f263db778bee123ab52f0b3d

... a našou planétou je Jupiter ...

Jupiter je piata planéta v poradí od Slnka, najväčšia a najhmotnejšia planéta našej slnečnej sústavy. Je pomenovaný po rímskom bohovi Jupiterovi. Symbolom planéty je štylizované znázornenie Jupiterovho božského blesku.
Jupiter je prvou planétou od Slnka, ktorá nemá pevný povrch. Jeho búrlivá atmosféra plynule prechádza do plášťa a vo väčších hĺbkach do horúceho jadra
Jupiter sa okolo svojej osi otočí najrýchlejšie zo všetkých planét slnečnej sústavy (otočenie netrvá ani 10 hodín). Planéta má doteraz najväčšiu sústavu mesiacov. Zo 65 jeho doteraz objavených družíc sú najznámejšie 4 najväčšie, nazývané tiež Galileove mesiace, pretože prvý písomný záznam o ich pozorovaní urobil Galileo Galilei v roku 1610.
Jupiter je obrovská plynová guľa s 318-krát väčšou hmotnosťou ako je hmotnosť Zeme
Predpokladá sa, že v strede planéty leží malé pevné jadro, ktoré sa skladá zo silikátov a železa
Nad jadrom sa nachádza vodíkový oceán, ktorý tvorí rozhodujúcu časť objemu i hmoty Jupiteru.
Rýchlosť vetra podľa údajov sondy Galileo dosahuje až 650 km/h