EMAILTlačiť

KRčMáRSKY ODZEMOK

KRčMáRSKY ODZEMOK
Dvojdňová akcia, ktorej SB je... krčma!
Pozostáva z krátkeho poobedňajšieho výjazdu v ďeň stretu a následného obetovania pivného suda.
  
 
Dátum Názov Miesto Miesto Druh tanca
Žiadne akcie k dispozícii